menu logo

Terapeuci

Barbara Prokopiak-terapeuta

Barbara Prokopiak

 • OLIGOFRENOPEDAGOG
 • TERAPEUTA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ
 • TERAPEUTA RĘKI
 • TERAPEUTA WCZESNEJ INTERWENCJI I WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA
 • DOGOTERAPEUTA
 • TERAPEUTA TOMATISA
 • PEDAGOG M.MONTESSORI
 • TERAPEUTA SENSOMOTORYCZNEJ TERAPII WIDZENIA

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Z wyksztalcenia pedagog nauczania początkowego i wychowania fizycznego. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi zarówno w normie jak i z różnym stopniem niepełnosprawności. Dobry kontakt z dziećmi autystycznymi i niemówiącymi.

Od 1998 roku pracowała jako nauczyciel w grupie rewalidacyjno-wychowawczej oraz w klasie z uczniami z autyzmem w Ośrodku Szkolno Wychowawczym nr 3 w Bydgoszczy. Od 2013 roku prowadziła terapię integracji sensorycznej w Centrum Wspierania Rozwoju SENSO w Osielsku oraz w Centrum Terapii i Rehabilitacji SENSIS w Bydgoszczy. Od 2017 roku pracuje w Centrum Kangurek.

Nauczyciel akademicki z zakresu Komunikacji alternatywnej i wspomagającej oraz Zaburzeń integracji sensorycznej</em>. Dzieli się swoją wiedzą ze studentami Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego, K-PSW, RCE w Bydgoszczy oraz w Pile na WSG i Pracowni Edukacji i Coachingu.

Była w-ce prezes stowarzyszenia Ruch na Rzecz Godności Osób Niepełnosprawnych WYZWANIE.

Zobacz więcej ...

Małgorzata Lubiszewska-terapeuta

Małgorzata Lubiszewska

 • OLIGOFRENOPEDAGOG
 • PEDAGOG WYCHOWANIA MUZYCZNEGO
 • MUZYKOTERAPEUTA

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Pracuje obecnie w SOSW 3

Zobacz więcej ...

Monika Frontczak-terapeuta

Monika Frontczak

 • FIZJOTERAPEUTKA

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Mgr. fizjoterapii, pracująca w klinice rehabilitacyjnej z pacjentami dorosłymi oraz dziećmi z wadami postawy. Od 2020 roku pracuje również w Centrum "Kangurek", prowadzi zajęcia ogólnorozwojowe, rehabilitację ruchową, terapię wad postawy

Zobacz więcej ...

Maria Bandoch-terapeuta

Maria Bandoch

 • LOGOPEDA
 • TERAPEUTA METODY MIOFUNKCJONALNEJ
 • PEDAGOG PRZEDSZKOLNY
 • NIEDŁUGO NEUROLOGOPEDA

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Od zawsze pracuje z dziećmi, nawet bardzo małymi. Z powodzeniem prowadzi też terapię z dorosłymi.

Od 2018 logopeda w Centrum Kangurek oraz Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej nr 1. Bierze udział w projekcie rządowym „Za życiem” pracuje z małymi dziećmi zagrożony niepełnosprawnością.

2017 pracowała w przedszkolu Motylek jako terapeuta behawioralny.

Obecnie studiuje neurologopedię we Wrocławiu.

Zobacz więcej ...

Alicja Wenda-terapeuta

Alicja Wenda

 • DOGOTERAPEUTA

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Dogoterapią zajmuje się od 13 lat. Satysfakcje daje jej praca z dziećmi i psami. Dogoterapia to idealne połączenie tych dwóch pasji. Wraz z psem Albertem należy do fundacji dogoterapeutycznej "Cane pro hubamo". Obecnie jest w trakcie studiów na kierunku "Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna". Specjalista do wspomagania terapii przy udziale psa.

Zobacz więcej ...

Dominika Kondek-terapeuta

Dominika Kondek

 • PEDAGOG WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I NAUCZANIA POCZĄTKOWEGO
 • TERAPEUTA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ
 • ANIMATOR CZASU WOLNEGO

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Z wykształcenia nauczycielka edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Swoje doświadczenie zawodowe zdobyła pracując z dziećmi i młodzieżą jako animator czasu wolnego. Od 2019 roku nauczycielka grupy przedszkolnej, od 2021 terapeuta integracji sensorycznej. Systematycznie pracuje nad poszerzaniem swoich zdolności i umiejętności w trakcie pracy z dziećmi na terapii pedagogicznej połączonej z kreatywnością oraz kursów związanych z integracją sensoryczną i sensoplastyką.

Zobacz więcej ...

Beata Cholewczyńska-terapeuta

Beata Cholewczyńska

 • PEDAGOG WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I NAUCZANIA POCZĄTKOWEGO
 • OLIGOFRENOPEDAGOG
 • TERAPEUTA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ
 • TERAPEUTA RĘKI

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Od 1995 roku nauczycielka w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 3 w Bydgoszczy. Specjalista w zakresie nauki czytania i pisania, prowadzonych według programu Wesołe literki- uczymy się czytać oraz Umiem liczyć – rozwijamy myślenie matematyczne w grach i zabawach. Kreatywna w pracy z dziećmi z różnymi niepełnosprawnościami. Współautor „Programu zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej w klasach I – III szkoły podstawowej dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim” dopuszczonego do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej, nr DKW-4014-60/00. Pracowała jako wykładowca akademicki z zakresu metodyki nauczania dziecka upośledzonego umysłowo w stopniu lekkim w szkole podstawowej oraz z zakresu rewalidacji dziecka upośledzonego umysłowo na Wyższej Szkole Zarządzania i Finansów oraz na Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej. Współpracowała z KP CEN prowadząc zajęcia pokazowe lekcji metodą ośrodków pracy. Ciągle poszukuje i rozwija swój warsztat pracy jako terapeuta integracji sensorycznej.

Zobacz więcej ...

Wiktoria Kendra-terapeuta

Wiktoria Kendra

 • LOGOPEDA

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Studiuje na studiach II stopnia Pedagogikę o specjalności Logopedia. Dopiero zaczyna swoją drogę zawodową, ciągle poszerza wiedzę o nowe szkolenia i kursy. W 2020 prowadziła zajęcia profilaktyczne w żłobku. Od 2021 roku pracuje jako logopeda w Centrum „Kangurek” oraz w Gabinetach Terapeutycznych w Nakle nad Notecią. W wolnym czasie prowadzi swoją stronę logopedyczną, za pomocą której chce szerzyć wiedzę logopedyczną. Obecnie kończy 3 poziom Polskiego Języka Migowego w Biurze Wsparcia Niesłyszących- KODA.

Zobacz więcej ...