menu logo

Terapia Logopedyczna

okładka strony - terapia logopedyczna
Terapia logopedyczna:

Wczesna diagnoza problemów logopedycznych pozwala w porę dostrzec trudności dziecka i szybciej oraz skuteczniej je zniwelować zanim dziecko rozpocznie naukę w szkole.

  • kształtuje prawidłową mowę , dba o jej prawidłowy i jak najlepszy rozwój pod względem fonetycznym, gramatycznym i leksykalnym
  • doskonali mowę już ukształtowaną
  • usuwa wady mowy
  • naucza mowy (mówienia i rozumienia) w wypadku jej braku lub utraty
  • usuwa zaburzenia głosu
  • usuwanie trudności w czytaniu i pisaniu
terapia logopedyczna