menu logo

terapia pedagogiczna

okładka strony - terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna

Zajęcia z terapii pedagogicznej służą wspomaganiu rozwoju dzieci z różnymi trudnościami, które wpływają niekorzystnie na proces zdobywania umiejętności szkolnych. Często przyczyny będące podłożem trudności dzieci są trudne do zdiagnozowania lub bardzo złożone, dzieci samodzielnie nie są w stanie poradzić sobie z narastającymi problemami. Braki, które pojawiają się na początku drogi edukacyjnej, narastają, kumulują się, obejmują coraz szersze obszary. W efekcie stają się przyczyną dodatkowych zaburzeń np. emocjonalnych.

Problemy, które wpiera terapia pedagogiczna dotyczą m.in.:

  • Opóźnienia i zaburzenia percepcji wzrokowej i słuchowej
  • Deficyt pamięciowy
  • Deficyt uwagi powiązany z nadmierną ruchliwością

Podczas zajęć prowadzimy ćwiczenia z czytania, pisania, liczenia.
Robimy to w kreatywny sposób specjalnymi metodami, które są interesujące dla dziecka i motywują do nauki.

terapia pedagogiczna