menu logo

Integracja Sensoryczna (SI)

okładka strony - integracja sensoryczna
Integracja sensoryczna (SI)

Zakłócenia na poziomie organizacji i odbioru wrażeń zmysłowych mogą skutkować nieadekwatnym zachowaniem dziecka, trudnościami w uczeniu się, a także powodować zaburzenia funkcji ruchowych.

Interweniujemy terapeutycznie wtedy, gdy luka między tym, czego by się oczekiwało od dziecka na danym etapie wiekowym w zakresie SI a tym, co ono prezentuje jest na tyle duża, że dziecku nie udaje się go wyrównać w trakcie zabaw i innych czynności naturalnych.

Integracja sensoryczna skierowana jest do dzieci, które mają:

 • nadwrażliwość na bodźce (np. zatykanie uszu, nie lubią mycia włosów, obcinania paznokci)
 • problemy z jazdą na rowerze, hulajnodze
 • trudności z koordynacją ruchową np. słabo wycinają , rysują, nie łapią i nie kopią piłki
 • nieprawidłowo chwytają kredkę, długopis
 • kłopoty ze skupieniem uwagi
 • mają opóźniony rozwój mowy
 • potykają się, wpadają na ludzi, przedmioty
 • są nadmiernie aktywne ruchowo (ciągle biegają, skaczą, kręcą się, huśtają).
integracja sensoryczna

Dla dzieci do lat 3 opracowaliśmy specjalny program KLUB KANGURKA wspierający rozwój procesu integracji sensorycznej.

Przeprowadzamy diagnozę oceny rozwoju procesów integracji sensorycznej dziecka, które obejmują:

 • wywiad z rodzicami
 • wypełnienie przez rodziców Kwestionariusza Sensomotorycznego
 • obserwację kliniczną dziecka
 • przeprowadzanie Południowo Kalifornijskich Testów dla dzieci od 4 r.ż.
 • obserwację zachowania dziecka podczas badania
 • obserwację swobodnej zabawy dziecka i jego reakcji na stymulację sensoryczną.

Terapia trwa 45 minut